Dla kogo

Projekt skierowany jest do 50 osób o niskich kwalifikacjach z terenów wiejskich województwa lubuskiego (tj. pracownicy przedsiębiorstw posiadajacych siedzibę lub jednostkę organizacyjną na terenie woj. lubuskiego lub osoby pozostające bez pracy, które zamieszkują na obszarze woj.lubuskiego) z następujacych grup:

1) zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy przed przystąpieniem do projektu

2) przewidzianych do zwolnienia i/lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn zakładu pracy