ZAPYTANIA OFERTOWE

13.04.2017 ZAPYTANIE OFERTOWE - PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNE

Szanowni Państwo!

W związku z realizacją przez PLUSK POLSKA sp. z o. o. sp. k. na terenie województwa lubuskiego projektu pt. "Nowy Start Twoją Szansą!” nr RPLB.06.06.00-08-0002/16 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 poszukujemy Wykonawcy zdolnego do  przeprowadzenia Poradnictwa psychologicznego dla 50 Uczestniczek/Uczestników Projektu "Nowy Start Twoją Szansą!"

Planowany okres realizacji przedmiotu zamówienia: kwiecień – lipiec 2017 r. z zastrzeżeniem możliwości przesunięcia okresu realizacji umowy.

Zapraszamy do zapoznania się z treścią zapytania oraz do składania ofert. 

Osoba do kontaktu:

Katarzyna Kiełb

tel. 512 - 340 - 411

biuro@plusk24.pl

24.04.2017 INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA

Szanowni Państwo,

Przedstawiamy informację o wyniku postępowania dotyczącego realizacji poradnictwa psychologicznego dla 50 Uczestników Projektu

Oceny ofert dokonano 24.04.2017 r. Za najkorzystniejszą ofertę uznano ofertę firmy:

TERRA Szkolenia i Doradztwo Przemysław Omieczyński

ul. Wojciechowska 7 M

20 - 704 Lublin

Zamawiający informuje o możliwości udostępnienia protokołu postępowania na wniosek Wykonawcy, który złożył ofertę (z wyłączeniem części ofert stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa). Wniosek o udostępnienie protokołu postępowania należy przesłać w formie pisemnej na adres:

PLUSK POLSKA Sp. z o.o. Sp. k.

ul. Kulczyńskiego 2

38 - 440 Iwonicz Zdrój

Z dopiskiem: Dotyczy projektu „Nowy Start Twoją Szansą !” nr RPLB.06.06.00-08-0002/16